Az egészségügyi turizmus szíve a törökországi orvostudományokkal dobog majd

Mobil szív-egészségügyi projekt kiemelése. Információs rendszer egészségmegôrzésre, rizikóbecslésre és távmonitorozásra - PDF Free Download

Kozmann György, Veszprémi Egyetem, Információs Rendszerek Tanszék Az egészségügy egyre inkább hasznosítja az információs technológiák kínálta lehetôségeket. Az ilyen típusú fejlesztésektôl egyebek mellett a költséghatékonyság növekedése várható.

 • Mi a magas vérnyomás kapacitású krízis
 • Magas vérnyomás kezelése tökkel
 • Hipertóniával járó lvp hipertrófiája
 • Információs rendszer egészségmegôrzésre, rizikóbecslésre és távmonitorozásra - PDF Free Download
 • Szerző k : Dr.
 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Laboratóriumok bemutatása
 • Mi az orvostudomány Törökországban?

Az elképzelhetô alkalmazások hozzájárulnak az egészségmegôrzéshez, valamint a diagnosztika vagy a terápia egyes kérdéseinek mûszakilag és orvosilag korrekt és gazdaságos megoldásához. Jelen tanulmány két hazai fejlesztésû rendszer fontosabb célkitûzéseit, technológiai felépítését mutatja be, áttekintô jelleggel.

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Az elsô rendszer az egészség-megôrzési témakörön belül a kardiovaszkuláris betegségek kialakulását igyekszik megakadályozni, illetve késleltetni.

Ezen belül az informatikai megoldások az életmód-tanácsadás és rizikófelmérés ügyét segítik, internetes eszközök felhasználásával. A második rendszer a kardiológiai távmonitorozás EKG, vérnyomás stb.

A rendszer megteremti a folyamatos vagy szakaszos mérésadatgyüjtés, a humán munkaerôt a rutin feladatok egy részétôl megkímélô automatikus értékelés, az orvosi felügyelet riasztás, valamint az egészségügyi szereplôk intelligens összekapcsolásának megoldásait.

Dr. Szőke Sándor - Kardiológia

Tekintettel arra, hogy ezen betegségkategória jelentôs mértékben az életmóddal függ össze, különös jelentôsége van olyan új eszközök és lehetôségek létesítésének, amelyek a késôbb betegségben megnyilvánuló rossz tendenciák meglétére idejekorán felhívják a figyelmet. Helyesnek látszik az a törekvés, hogy a társadalmi méretekben jelentkezô feladat olyan formában fogalmazódjon meg, hogy ne csak az egészségügyi szolgálatok, hanem potenciálisan a lakosság minden tagja, idôben és kellô szakszerûséggel részt vegyen egészségi állapotának megtartásában, ill.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tématerület: ipar és digitalizáció Rövid leírás: A Nemzeti Laboratórium a mobilitással kapcsolatos hazai szakmai és kutató közösség célzott összefogása által a kutatási feladatok hatékony és innovatív megoldását tűzi ki célul a rendelkezésre álló szakemberek, műszaki eszközök és releváns kutatási eredmények integrált felhasználásával, fókuszálva a közúti járművekre, légi járművekre és mobil robotokra. Tevékenysége a mobilitással összefüggésben lévő kutatásokra, a funkcionális és kooperatív működést demonstráló fejlesztésekre, a tudástranszfer megvalósítására, állami pályázati és ipari projektek előkészítésére, valamint az oktatásra irányul. A projekt kapcsán létrejövő kutatási eredmények és know-how nemcsak segítik a hazai járműipar hozzáadott értékének növekedését, de az eredmények kommunikálása által az autonóm járművek társadalmi elfogadottságát is növelni fogják, az ipari cégek és kutatói közösség szorosabb összefogása által.

Legtöbbet a mortalitási és morbiditási adatok javítása terén a személyreszabott felvilágosítással és tanácsadással tehetünk. A fontossági sorrendben következô elemet a szûrési típusú szolgáltatások lehetôségének kiterjesztésével lehet elérni. Azzal ugyanis, hogy a leginkább veszélyeztetettek köre ismertté válik, aktív védekezés történhet, az esetek jelentôs részében a háziorvosi szolgálat bevonásával.

mobil szív-egészségügyi projekt kiemelése

Látni kell azonban, hogy pl. A manifesztálódott betegségek ellátása nagy terhet ró az egészségügyre, amelynek jelentôs hányada a járóbeteg ellátásban, kisebb része a fekvôbeteg ellátásban kerül gondozásra.

Az egészségügyi turizmus szíve a törökországi orvostudományokkal dobog majd

Költséghatékony ellátási módot jelent a távmonitorozás, az orvosi távfelügyelettel végzett otthoni ellátás lehetôsége, amelyet az információs technológiai eszközök alkalmazása tesz lehetôvé [pl. A fejlôdés jelentôs lépését, az általános célú informatikai infrastruktúra elterjedését az utóbbi évtizedek informatikai beruházásai megteremtették. Az egészségügyi alkalmazáshoz azonban ezen lehetôségek használatán túlmenôen, új kiegészítô elemek kidolgozására is szükség van.

Ez a felismerés megjelent a fejlettebb országok egészségügyi iparában, nem véletlen, hogy a távdiagnosztikai terület az egyik leggyorsabban fejlôdô fejezete a modern gazdaságnak [5].

Szerző neve

A megoldandó kérdések köre a teljesség igénye nélkül kiterjed a páciens egységek és az információs rendszer összekapcsolására pl. Elvileg elérhetô és elérendô, hogy a gyógyításban érdekeltek konkrét fizikai helyétôl függetlenül a szükséges ellátás késlekedés nélkül megtörténhessen. Jelen dolgozat hátterét mobil szív-egészségügyi projekt kiemelése, a Széchenyi terv keretében támogatott NKFP projekt képezi, amelyben kutatási intézetek és ipari vállalatok mûködnek együtt, egy olyan mintarendszer fejlesztése érdekében, amely segíti az egészségmegôrzést a kardiológiai betegségmegelôzéstés az ellátás különbözô szintjeit bevonva, lehetôvé teszi a távmonitorozást, a korszerû adatkommunikációt [6].

mobil szív-egészségügyi projekt kiemelése

A rendszer ismertetése során két alrendszer kerül vázlatosan bemutatásra: az internet bázisú, rizikó- és életmód-elemzô és tanácsadó rendszer, mely a Cordelia nevet kapta, illetve a távmonitorozó rendszer.

A rendszer legfontosabb feladata a megelôzés, feltételezve a helyes adatközlést, a konkrét, személyreszabott életviteli tanácsok adását, a közvetlen napi teendôk mobil szív-egészségügyi projekt kiemelése. A rendszert olyan személyeknek szánjuk, akik tudatosan csökkenteni szeretnék kardiovaszkuláris kockázatukat.

mobil szív-egészségügyi projekt kiemelése

A rendszer szolgáltatási tartalmának kialakításában a tudomány mai állásának megfelelô elemek kerülnek biztosításra, amely az informatikai hálózaton internet keresztül a populáció olyan mélységû, olyan gyakoriságú és olyan szélességû rétegét éri el, amire az egészségügyi szolgálat kapacitás hiányában nem is gondolhat.

A rendszer hátterében egy nagy adatbázis és a szaktudást megfelelôen alkalmazó szakértôi rendszer áll, amely lényegre törôen a napi tennivalók szintjére lefordítja az egészség-megôrzési tennivalókat, figyelembe véve a felhasználó által megfogalmazott egyes peremfeltételeket.

Információs rendszer egészségmegôrzésre, rizikóbecslésre és távmonitorozásra

A rendszer fejleszthetô, a jövôben kiegészülhet, pl. A felsorolásból látható, hogy olyan szolgáltatások is lehetségesek, amelyre szakértelem hiányában még egy könyvtár birtokában sem képes a használók jelentôs része. A felhasználó Web böngészô segítségével csatlakozhat a rendszerhez. Három kategóriában kell strukturált ûrlapokat kitöltenie: családi kórtörténet pl.

mobil szív-egészségügyi projekt kiemelése

A bevitt személyes adatok alapján a rendszer automatikusan elvégzi a kardiovaszkuláris rizikó-elemzést, az életmódelemzést fizikai aktivitás, étkezési összetétel és bevitt kalória valamint az analízis eredményekre épülô tanácsadást.

Az életmód elsôsorban étkezési tanácsok generálásának alapvetô mechanizmusa folyamatahogy osztályozzuk a felhasználót bizonyos szempontok szerint, majd alkalmazzuk a szabályokat, amelyek igazak ezekre a homogén kategóriákra.

mobil szív-egészségügyi projekt kiemelése

A folyamat során új tényeket következtet ki a rendszer már meglévô tények alapján pl. A rendszer kialakítása olyan, hogy bár a tanácsokat automatikusan generálja, a szabályok nem kötöttek, mivel egy kliens alkalmazás segítségével 1.

 • Szívinfarktus utáni ápolási igények fizikai egészségére
 • Teák magas vérnyomás és hörghurut ellen
 • A gyógyszer magas vérnyomást kezel
 • Az egészségügyi turizmus szíve a törökországi orvostudományokkal dobog majd
 • Látták: Átírás 1 Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr.
 • IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja
 • Мы прикинули, что в когда Кэндзи был еще нажимая на педали, - и чего я полез.

Kardiovaszkuláris rizikófelmérés és tanácsadás A rizikófelmérô és a távmonitorozó rendszer közös központi adatbázist használ. Ha egy felhasználó mindkét rendszerben regisztrálta magát, akkor két rendszer bármelyik alkalmazása használhatja a betegre vonatkozó egészségügyi adatokat.

Ezt a tulajdonságot kihasználhatjuk a rizikóelemzô rendszernél a kockázati tényezôk meghatározásánál.

mobil szív-egészségügyi projekt kiemelése

A kockázat megadása a kardiovaszkuláris betegségek egész családjára vonatkozó incidencia értékkel, vagy valamely részprobléma bekövetkezésének pl.

Az incidencia meghatározásához általában orvosi mérések, ill.