Egészségnapok, kampányszűrések

Szívegészségnap 2022

Tartalom

  Barcsi Szív Egyesület A szívbetegek, valamint az egészséges személyek egészségfenntartása és az állami egészségügyi szolgálat közötti kapcsolat kialakítása, a korszerű életvitelre vonatkozó ismeretek terjesztése.

  Szívegészségnap 2022

  Egységbe fogja a szív és érrendszeri betegeket, valamint a megelőzés érdekében tevékenykedőket. A szív- és érrendszeri betegek körében önsegítő csoportok alakítása.

  Szívegészségnap 2022

  A szív- és érrendszeri betegség mibenlétének megismertetése. A szív- és érrendszeri beteg valamint a megelőzés érdekében tenni akarók helyes életmódjának kialakításához tanácsok adása, segítségnyújtás.

  Propaganda kifejtése a szív- és érrendszeri betegség megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő Szívegészségnap 2022. Az egészség helyreállítását célzó és az elért eredmények fenntartását szolgáló programok szervezése, rendezvények tartása.

  Szívegészségnap 2022

  A tagok rendszeres tájékoztatása a szív- és érbetegségek helyzetéről, a betegségek gyógyításában elért eredményekről. Együttműködés és kapcsolattartás a megyei, városi egészségügyi szervekkel és az Országos Szív Egyesülettel.

  Szívegészségnap 2022

  A szívbetegek érdekeinek képviselete különböző fórumokon és hatóságoknál. Jogsegély nyújtása a munkával, betegállománnyal, a munkába visszatéréssel, stb. Városi Egészségnap évente Szívünk Napja alkalmából konferenciák, fórumok, szűrések, stb.

  Szívegészségnap 2022

  Életvezetési tanácsadás: a táplálkozásra, sportolásra, a szabadidő felhasználására. A kardiológiai elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek terjesztése. A szívbetegséggel kapcsolatos könyvek, kiadványok, diabetikus készítmények, egyéb információk közreadása, népszerűsítése.

  Szívegészségnap 2022

  Elősegíteni a szív és érrendszeri betegségben szenvedők gyógyulását, beilleszkedésüket a társadalmi életbe.